PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Anna Kaczmarska

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Rektor / Sekretariat Rektora

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 9

Telefon: 683282202

Telefon: 683282460

Telefon: 789441616

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować: