PERS - System Informacji o Pracownikach

Katarzyna Gabała-Wdowiak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: doktorant

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych