PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Beata Chodasewicz

Stanowisko: Referent

Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania / Sekretariat Wydziału Ekonomii i Zarządzania

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50 Zielona Góra

Pokój: 11

Telefon: 683282555

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Beata Chodasewicz