PERS - System Informacji o Pracownikach

Katarzyna Stein-Szała

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: doktorant

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Beata Chodasewicz