PERS - System Informacji o Pracownikach

Stanowisko: doktorant

Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Natalia Gawłowicz