PERS - System Informacji o Pracownikach

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 208

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Dziekan Wydziału dr hab. Bogdan Szal
Prodziekan dr Ewa Synówka
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Natalia Gawłowicz

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak pracowników!

Doktoranci:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
Maciej Kubiak