PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Natalia Gawłowicz

Stanowisko: Starszy specjalista

Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii / Sekretariat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 208

Telefon: 683282808

Adres E-mail:

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Natalia Gawłowicz