PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Janusz Matkowski

Dyscypliny naukowe:
matematyka; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-0011-0579

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Matematyki / Zakład Równań Funkcyjnych

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 432

Telefon: 683282842

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Zakład Równań Funkcyjnych Kierownik Zakładu