PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Anna Karczewska

Dyscypliny naukowe:
matematyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-7160-7908

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga