PERS - System Informacji o Pracownikach

inż. Tomasz Hołderny

Stanowisko: Specjalista-informatyk

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Komputerowe / Pracownia Obsługi Informatycznej / Zespół Serwisu Informatycznego

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 313

Telefon: 683282631

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: