PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Dariusz Dolański

Dyscypliny naukowe:
historia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-1549-8820

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Historii / Zakład Historii Nauki i Kultury

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 112

Telefon: 3283272

Adres E-mail:

Uwagi: Kierownik Zakładu Nauki i Kultury

Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Zakład Historii Nauki i Kultury Kierownik Zakładu