PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Robert Skobelski

Dyscypliny naukowe:
historia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-7034-611X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Historii / Zakład Historii Najnowszej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 116

Adres E-mail:

Uwagi: Dyrektor Instytutu Historii Kierownik Zakładu Historii Najnowszej

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Lucyna Chmielak
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Historii
Dyrektor Instytutu