PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk

Dyscypliny naukowe:
historia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-6419-0059

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Historii / Zakład Historii Średniowiecznej

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Lucyna Chmielak