PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk

Dyscypliny naukowe:
historia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-6419-0059

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Historii / Zakład Historii Średniowiecznej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 243

Telefon: 3283272

Uwagi: Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej

Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Zakład Historii Średniowiecznej Kierownik Zakładu