PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Dorota Kulczycka

Dyscypliny naukowe:
literaturoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-2608-3620

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Literaturoznawstwa

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 322A

Telefon: 683284701

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/pracownicy/prof-uz-dr-hab-dorota-kulczycka

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: