PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Anna Woźniak

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 212

Telefon: 683284701

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: