PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Anastazja Seul

Dyscypliny naukowe:
literaturoznawstwo; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-7137-2109

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Filologii Polskiej / Zakład Literaturoznawstwa

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 207

Telefon: 683287828

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: