PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Agnieszka Łaszczowska

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Prorektor ds. Studenckich / Biuro Rekrutacji

Adres: A-17 - Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 402R

Telefon: 609854051

Adres E-mail:

Strona www: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: