PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Mateusz Kasperczyk

Stanowisko: Referent

Jednostka: Rektor / Biuro Promocji / Akademickie Media Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pokój: 100

Telefon: 683269696

Adres E-mail:

Strona www: www.wzielonej.pl