PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Edyta Kochańska

Stanowisko: Główny specjalista

Jednostka: Wydział Artystyczny / Sekretariat Wydziału Artystycznego

Adres: A-24 - Budynek Dydaktyczny, Wiśniowa 10a Zielona Góra

Pokój: 100

Telefon: 683283041

Telefon: 789442003

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.wa.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Edyta Kochańska