PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Monika Politańska

Stanowisko: Kierownik

Jednostka: Prorektor ds. Studenckich / Biuro Karier

Adres: A-17 - Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 405 R

Telefon: 683283278

Telefon: 789442117

Adres E-mail:

Strona www: www.bk.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: