PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Andrzej Bisztyga

Dyscypliny naukowe:
nauki prawne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-6579-9656

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego

Adres: C-02 - Dom Studenta nr 2 "Piast", Podgórna 50c Zielona Góra

Pokój: 10.1

Telefon: 789441772

Telefon: 683282652

Adres E-mail:

Strona www: www.wpa.uz.zgora.pl