PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Małgorzata Stodolna

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Sekretariat Instytutu Nauk Prawnych

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański 9, 65-001, Zielona Góra

Pokój: 304

Telefon: 683282333

Adres E-mail:

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Stodolna