PERS - System Informacji o Pracownikach

ks.dr hab. Tadeusz Stanisławski

Dyscypliny naukowe:
nauki prawne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-0843-0633

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego

Adres: C-02 - Dom Studenta nr 2 "Piast", Podgórna 50c Zielona Góra

Pokój: 015A

Adres E-mail:

Strona www: www.wpa.uz.zgora.pl

Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Nauk Prawnych
Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia