PERS - System Informacji o Pracownikach

Barbara Kalwa

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką / Sekretariat Prorektora ds. Współpracy z Gospodarką

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny "Rektorat", Licealna 9, 65-417, Zielona Góra

Pokój: 6

Telefon: 683282537

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: