PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
mgr Katarzyna Tomczak
Brak studentów studiów doktoranckich!