PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Kajetan Górny

Dyscypliny naukowe:
nauki prawne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-1215-2840

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Prywatnego i Komparatystyki Prawa

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański 9, 65-001, Zielona Góra

Adres E-mail:

Strona www: http://www.wpa.uz.zgora.pl/

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Stodolna