PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Paulina Gott-Konopacka

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Dział Współpracy z Zagranicą

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: pok.106

Telefon: 683283297

Adres E-mail:

Strona www: www.erasmus.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: