PERS - System Informacji o Pracownikach

Dział Współpracy z Zagranicą

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik dr Paweł Truszkiewicz
Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!