PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Iwona Borowczak

Stanowisko: Główny specjalista

Jednostka: Wydział Fizyki i Astronomii / Sekretariat Wydziału Fizyki i Astronomii

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: pokój 107

Telefon: 683282878

Fax: 683282880

Adres E-mail:

Uwagi: Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii