PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. inż. Marcin Relich

Dyscypliny naukowe:
nauki o zarządzaniu i jakości; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-1193-432X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Katedra Controllingu

Adres: A-05 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50d, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 14,2a

Telefon: 683282426

Telefon: 797977237

Adres E-mail:

Uwagi: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości - Zastępca Dyrektora Instytutu ds. kształcenia

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Zastepca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia