PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Joanna Wójcik

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości / Sekretariat Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 14

Telefon: 797977238

Adres E-mail:

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Joanna Wójcik