PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Marcin Krzywicki

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Rektor / Biuro Promocji / Akademickie Media Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pokój: 100

Telefon: 683287878

Adres E-mail:

Strona www: www.wzielonej.pl