PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Grzegorz Krasucki

Stanowisko: Informatyk

Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50 Zielona Góra

Pokój: 149

Telefon: 3282236

Adres E-mail:

Uwagi: Obsługa techniczna

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Beata Chodasewicz