PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr inż. Anna Jasińska

Stanowisko: Referent

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji / Sekretariat Wydziału Prawa i Administracji

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański 9, 65-001, Zielona Góra

Pokój: 307

Telefon: 683282244

Adres E-mail:

Kod QR:

Kod QR
Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr inż. Anna Jasińska