PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Witold Sawicz

ORCID: 0000-0002-2992-2805

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Pokój: -

Adres E-mail:

Strona www: www.wpa.uz.zgora.pl/