PERS - System Informacji o Pracownikach

lic. Magdalena Kalita

Stanowisko: Referent

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Dział Obsługi Projektów / Sekcja Funduszy Strukturalnych, Edukacyjnych i Rozwojowych

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 109

Telefon: 683282207

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: referent

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Dział Obsługi Projektów

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 109

Telefon: 683282207

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: