PERS - System Informacji o Pracownikach

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Prorektor ds. Rozwoju i Finansów dr hab. inż. Andrzej Pieczyński
Dane jednostki może modyfikować:

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!