PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz

Dyscypliny naukowe:
nauki prawne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-5936-9038

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Adres: C-02 - Dom Studenta nr 2 "Piast", Podgórna 50c Zielona Góra

Pokój: 10.2

Telefon: 789441783

Telefon: 683282665

Adres E-mail:

Strona www: www.wpa.uz.zgora.pl