PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz

Dyscypliny naukowe:
nauki prawne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-5936-9038

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Prywatnego i Komparatystyki Prawa

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański 9, 65-001, Zielona Góra

Adres E-mail:

Strona www: www.wpa.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Stodolna