PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Lech Szczegóła

Dyscypliny naukowe:
nauki socjologiczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-3429-3676

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Socjologii

Adres: A-17 - Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 205

Telefon: 789441991

Adres E-mail:

Strona www: www.socjologia.wns.uz.zgora.pl

Strona www: www.wns.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Agata Szymandera