PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Beata Trzop

Dyscypliny naukowe:
nauki socjologiczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-4791-817X

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Socjologii / Pracownia Badań nad Młodzieżą

Adres: A-17 - Budynek Administracyjny, al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra

Pokój: 204

Telefon: 789442021

Adres E-mail:

Strona www: www.socjologia.wns.uz.zgora.pl

Strona www: www.wns.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Agata Szymandera