PERS - System Informacji o Pracownikach

Kamil Słopiecki

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Centrum Komputerowe

Pokój: pok. 315

Telefon: 683520133

Adres E-mail:

Strona www: www.wzs.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: