PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Joanna Socha

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Dział Współpracy z Zagranicą

Adres: A-18 - Budynek Administracyjny - Rektorat, Licealna 9 Zielona Góra

Pokój: 106

Telefon: 683283293

Adres E-mail:

Uwagi: Godziny pracy : 7.00-14.00

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: