PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Małgorzata Bielawska

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Adres: A-52 - Budynek dydaktyczno-administracyjny, Armii Krajowej 48 Sulechów

Pokój: 323 B

Telefon: 683528404

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Maciąg