PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Małgorzata Bielawska

Stanowisko: Specjalista

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Dział Projektów i Programów / Sekcja Funduszy Strukturalnych, Edukacyjnych i Rozwojowych

Pokój: 323 B

Telefon: 683528404

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: