PERS - System Informacji o Pracownikach

inż. Grzegorz Maciejak

Stanowisko: Specjalista - administrator systemów informatycznych

Jednostka: Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

Adres: A-52 - Budynek dydaktyczno-administracyjny, Armii Krajowej 48 Sulechów

Pokój: pok. nr 315

Telefon: 683528536

Telefon: 683528383

Adres E-mail:

Strona www: www.wzs.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Maciąg