PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Łukasz Janeczek

Dyscypliny naukowe:
historia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Historii / Zakład Historii XIX-XX wieku

Adres: A-16 - Budynek Dydaktyczny, al. Wojska Polskiego 69, 65-762, Zielona Góra

Pokój: 218

Telefon: 3283272

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
Lucyna Chmielak