PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Arkadiusz Kozioł

Dyscypliny naukowe:
matematyka; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-5347-4109

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Matematyki / Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra

Pokój: 503

Telefon: 3282855

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga