PERS - System Informacji o Pracownikach

Marcin Fijałkowski

Stanowisko: Samodzielny referent

Jednostka: Rektor / Biuro Promocji / Akademickie Media Uniwersytetu Zielonogórskiego

Pokój: 1

Telefon: 603480723

Adres E-mail:

Strona www: www.wzielonej.pl