PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Angelika Steć

Stanowisko: Referent

Jednostka: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą / Dział Projektów i Programów / Sekcja Funduszy Strukturalnych, Edukacyjnych i Rozwojowych

Telefon: 785613036

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: