PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Piotr Sobański

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański Zielona Góra

Adres E-mail: