PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Paweł Kuczma

Dyscypliny naukowe:
nauki prawne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Instytut Nauk Prawnych / Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego

Adres: A-41 - Budynek Wydziału Prawa i Administracji, Pl. Słowiański Zielona Góra

Adres E-mail: